نخبة المواقع على شبكة الانترنت

الصفحة الرئيسية

قوام

  • خاندان قوام - دانشگاه شیراز
    خاندان قوام از خانواده های مقتدر دوران قاجاریه بوده که چندین قرن سردمدارحکومت فارس و نواحی اطراف بودند. این خانواده ازاولاد حاج ابراهیم خان کلانترشیرازی بوده ودرمحله ” بالا  ...
    More Info....

  • كلمات - يالله تعال قوام
    generic cialis tablets continued cialis without prescription us generic cialis uk anonymous brand cialis يالله تعالَ قوام يالله ده انت واحشني كتير والله يالله يالله ...
    More Info....